Hale stalowe stanowią niezwykle popularne rozwiązanie w branży przemysłowej. Służą między innymi jako hale logistyczne, komercyjne, produkcyjne, magazynowe. Wśród przypisywanych im zalet wymienia się wytrzymałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych. Przede wszystkim jednak konstrukcje te są łatwe w montażu i bezpieczne w użytkowaniu, a koszt ich wzniesienia pozostaje relatywnie niski, szczególnie w porównaniu z wydatkami, które trzeba ponieść w przypadku stawiania klasycznych budynków murowanych. Poniżej przedstawiamy kolejne etapy ich wznoszenia.

Etapy stawiania hali stalowej

Hale stalowe, w przeciwieństwie do obiektów murowanych, wznosi się szybko i prosto przy zachowaniu wysokiej jakości montażu. Obiekty te nie wymagają wykonania tzw. prac mokrych: betonowania, murowania, tynkowania, malowania. Dlatego proces ich wznoszenia przebiega sprawnie i terminowo – całkowity czas realizacji inwestycji nie przekracza kilku miesięcy. Przy czym wyróżniamy następujące etapy prac:

  1. przygotowanie projektu budynku – etap ten przebiega od uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez przedstawienie projektu hali uwzględniającego jej przeznaczenie i ewentualną rozbudowę w przyszłości, oraz ukształtowanie terenu, na którym zostanie postawiona, do zdobycia pozwolenia na budowę,

  2. wyprodukowanie elementów potrzebnych do wzniesienia obiektu, czyli prefabrykacja części składowych hali – wyroby te przewozi się następnie na plac budowy,

  3. montaż konstrukcji – montaż hali poprzedza przygotowanie placu budowy, w tym położenie fundamentów lub opracowanie stóp fundamentowych (w gotowych fundamentach wykonuje się odwierty przeznaczone do zakotwiczenia elementów hali), następnie montuje się konstrukcję główną (należy zadbać o jej właściwe wypionowanie), konstrukcję drugorzędową, blachy, najpierw te tworzące dach, później te stanowiące ściany, i inne części uzupełniające (różne w zależności od rodzaju i przeznaczenia hali) oraz dokonuje się obróbek blacharskich,

  4. wykończenie budynku, czyli montaż wewnętrznych instalacji, w tym elektrycznej, gazowej, sanitarnej, wybetonowanie i wygładzenie posadzki, malowanie ścian, zagospodarowanie przestrzeni wokół hali: ogrodzenie terenu, wyznaczenie miejsc parkingowych, zaplanowanie ciągów pieszych.

Warto zaznaczyć, że jako doświadczeni wykonawcy hal stalowych świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ich stawiania: przygotowujemy projekt obiektu, produkujemy części niezbędne do jego wzniesienia, a następnie zajmujemy się ich dostawą i montażem.