Obiekty przemysłowe budowane ze stali mają wiele zalet. Przede wszystkim wyróżnia je znacznie szybszy czas realizacji inwestycji w porównaniu z budową przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów. Ponadto konstrukcje stalowe są trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych. Dodatkowym atutem jest również ich szybki montaż oraz sprawny transport gotowych do skręcenia na placu budowy elementów. Tego rodzaju konstrukcje wymagają jednak zastosowania specjalnych technologii przy budowie dachów, tak by były one wytrzymałe i szczelne. W obiektach przemysłowych ze względu na duże powierzchnie zazwyczaj stosuje się płaskie konstrukcje dachów. Mogą być one wykonywane z różnych materiałów takich jak drewno, stal lub żelbeton. Wśród nich najczęściej wykorzystywana jest stal.

Jakie zabezpieczenia stosuje się przy budowie dachów w konstrukcjach stalowych?

Przy budowie dachów w obiektach przemysłowych często wykorzystuje się konstrukcje ram stalowych, które składają się z wiązar kratownicowych, dźwigar stalowych pełnościennych opartych na słupach stalowych lub żelbetonowych, płatew (będących podstawą pokrycia dachowego), stężeń (elementów zapewniających konstrukcji odpowiednią stabilność i sztywność) oraz przekryć. Do tego celu mogą też być wykorzystywane dźwigary nośne, na których prostopadle układane są belki. Niezależnie jednak od zastosowanej technologii kluczowe znaczenie ma zabezpieczenie pokryć dachowych warstwami termoizolacyjną i hydroizolacyjną. Istotną funkcję pełnią również systemy odgromowe, zabezpieczające konstrukcje przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Zabezpieczenie termoizolacyjne stanowi ochronę przed utratą ciepła z pomieszczeń bądź też przed przepuszczanie ciepła z zewnątrz zwłaszcza w sytuacjach, gdy w obiekcie przemysłowym znajdują się np. chłodnie. Co więcej, odpowiednie ocieplenie zapewnia też izolacyjność akustyczną, która ma istotne znaczenie np. w zakładach produkcyjnych, w których pracują głośne urządzenia. Materiał stosowany w tym celu musi więc być nie tylko wytrzymały, ale także powinien się charakteryzować przede wszystkim odpornością na ściskanie, zgniatanie i rozciąganie, tak by np. podczas obciążenia również spełniał swoje funkcje.

Hydroizolacja z kolei zapewnia konstrukcji szczelność i chroni przed przedostawaniem się wody opadowej do wnętrza. Ponadto jest również zabezpieczeniem przed zaleganiem zbyt dużej ilości wody na płaskim dachu. I choć nie da się całkowicie wyeliminować problemu zalegającej wody, można go skutecznie ograniczyć, chroniąc tym samym konstrukcję przed dodatkowym obciążeniem. Istotną zasadą jest zastosowanie materiału, który ma jak najmniej łączeń będących potencjalnymi punktami przecieku. Tym samym warstwę hydroizolacyjną najczęściej stanowią pokrycia z foli PVC lub membrany EPDM. Dodatkowymi zabezpieczeniami są także uszczelniania takie jak  np. kołnierze, które chronią poszczególne elementy składowe dachu.