Zapytanie

Zapraszamy do złożenia zapytania drogą elektroniczną. Gotowy formularz pomoże określić państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z formularzem i wpisanie danych możliwie do wszystkich opcji, abyśmy mogli przygotować ofertę.

Prosimy pamiętać o wpisaniu kontaktu zwrotnego oraz osoby kompetentnej, odpowiedzialnej za kontakt.

Formularz

  [recaptcha]

  Administratorem Państwa danych osobowych jest CB Panel System Sp. z o.o., ul. Półłanki 29G, 30-740 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 111185, NIP: 9441746785. Dane osobowe wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi zapytanie. Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie.

  Firma

  CB Panel System Sp. z o.o.
  ul. Półłanki 29G,
  30-740 Kraków, Polska

  NIP: 944-17-46-785
  REGON: 351392755
  KRS: 0000111185

  Wysokość kapitału zakładowego:
  2 002 500,00 PLN

  Dane kontaktowe

  tel: +48 012 260 90 00
  fax: +48 012 262 02 11
  mail: biuro@cbpanel.com.pl
  www: www.cbpanel.com.pl

  Konto bankowe

  FORTIS BANK POLSKA S.A. I/O. Kraków
  84 1600 1013 0002 0011 6087 5001