Membrany dachowe — system izolacji przeciwwodnych

Oferujemy system izolacji przeciwwodnych wykonanych z membrany EPDM amerykańskiej firmy Carlisle SynTec do jednowarstwowego pokrycia dachów płaskich. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Oferta

System jest idealnym rozwiązaniem dla dużych połaci dachowych. Sprawdzi się tam, gdzie można zaadaptować powierzchnię na taras użytkowy, parking czy dach z roślinnością.

Membrany EPDM mają znakomite właściwości fizyczne i eksploatacyjne. To materiał bez dodatków i plastyfikatorów, które ulegałyby utlenieniu czy wypłukaniu. Są odporne na działanie promieni UV, wrastanie korzeni, butwienie oraz na algi, grzyby i mikroorganizmy. Powłoki są niezwykle rozciągliwe (ponad 400%), zawsze wracają do pierwotnego kształtu (pamięć materiałowa) oraz nie pękają i nie kruszeją pod wpływem wahań temperatury (temp. stosowania: -60°C do +150°C). Połączenia membran są wykonywane poprzez wulkanizację, co daje jednorodny materiał o dużej wytrzymałości.

Systemy CARLISLE nadają się nie tylko do pokrywania nowych dachów czy izolacji hydrotechnicznych, ale są również stosowane przy ponownym kryciu dachów, na których wcześniej był inny rodzaj pokrycia np. papa bitumiczna.

Materiał: kauczuk syntetyczny (etylenowo–propylenowo–dienowy monomer).

Właściwości fizyczne i eksploatacyjne:

 • wytrzymałość na rozciąganie 11,7 MPa,
 • maksymalne wydłużenie 475%,
 • wytrzymałość na rozdarcie 38,5 kN/m,
 • ciężar — 1,50 kg/m² (grubość 1,14mm), 2,00 kg/m² (grubość 1,52mm),
 • temperatura stosowania -60°C do +150°C,
 • mały opór dyfuzyjny pary wodnej (membrana „oddycha”),
 • przepuszczalność pary wodnej 0,25g/m²/24h
 • materiał trudnopalny — nie podsyca ognia,
 • nienasiąkliwa, nie wymaga konserwacji,
 • gwarancja na materiał 20 lat.

Zastosowanie:

 • jednowarstwowe pokrycie dachu płaskiego,
 • system mechanicznego mocowania,
 • system pełnego klejenia,
 • izolacja dachu balastowego (o tradycyjnym lub odwróconym układzie warstw),
 • ze żwirem,
 • pokrycie tarasów,
 • pokrycie dachów zielonych z EPDM,
 • pokrycie parkingów,
 • izolacja koryt dachowych, tarasów, basenów, oczek wodnych,
 • uszczelnienie świetlików, klap dymowych, włazów, wentylatorów i in.

System mechanicznego mocowania

Membrana EPDM jest mechanicznie mocowana do powierzchni dachu razem z izolacją termiczną. Specjalne wkręty i płytki dystansowe zabezpieczają ją w nakładających się na siebie zakładach o szerokości 150 mm. System mechanicznego mocowania jest szybki w wykonaniu, idealnie nadaje się do powierzchni dachowych o dużych wymiarach i lekkiej konstrukcji.

System pełnego klejenia

Za pomocą specjalnego kleju membrana jest przymocowywana na całej powierzchni do izolacji termicznej lub gładkiej powierzchni betonowej. Klejenie odbywa się na zimno, bez użycia ognia, co zapewnia bezpieczeństwo montażu. System pełnego klejenia doskonale się sprawdza na skomplikowanych dachach o nieregularnych kształtach. Zalety tego sposobu krycia to doskonały wygląd i optymalne zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych.

System balastowy

System balastowy polega na luźnym ułożeniu membrany EPDM na izolacji termicznej lub geowłókninie. Arkusze membrany są łączone poprzez wulkanizację, co daje w złączu jednorodny materiał o parametrach podobnych do samej membrany. Ciągłe zamocowanie membrany do podłoża jest wymagane jedynie na krawędziach dachu oraz wokół otworów. Membrana jest dociążana warstwą balastu: otoczaki lub płytki tarasowe. Balast chroni ją przed niszczącym działaniem wiatru. System balastowy nadaje się do krycia nowych i remontowanych dachów betonowych oraz innych, których konstrukcja wytrzyma dodatkowe obciążenie balastem — ok. 50 kg/m2.

System dachowy „odwrócony”

Jest to rodzaj systemu balastowego z tym, że w konstrukcji dachu o odwróconym układzie warstw membrana EPDM znajduje się pod warstwą izolacji termicznej. System jest optymalnym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla dużych połaci dachowych oraz wszędzie tam, gdzie można zaadaptować powierzchnię dachu na taras spacerowy, parking czy dach z roślinnością. Dach zielony EPDM z warstwą kolorowego żwiru pasuje do każdego otoczenia.

Dach zielony EPDM

Najciekawszym rozwiązaniem dachu o odwróconym układzie warstw jest tzw. dach zielony, dzięki któremu w silnie zurbanizowanych aglomeracjach można mieć własny ogródek. Taka konstrukcja sprawdza się również w przypadku budownictwa komunalnego czy przemysłowego, ponieważ można odzyskać część terenu zielonego, utraconego przez zabudowę. Dzięki zastosowaniu warstw wegetacyjnych dach stanowi naturalny ekran dźwiękochłonny. Wydzielany przez rośliny tlen zwiększa wilgotność powietrza przez odparowywanie wód opadowych. Wyłapywanie zanieczyszczeń i pyłów ma wpływ na poprawę mikroklimatu. Dach zielony EPDM ma niepodważalne walory estetyczne oraz odpowiada wymogom ekologii.

Do pokrycia dachu stosuje się dwa rodzaje roślinności: ekstensywną i intensywną. Przy uprawie zieleni ekstensywnej odpowiednio dobrane trawy, zioła, mchy i rośliny skalne nie wymagają ingerencji człowieka. Należy jedynie raz do roku sprawdzić podłączenia i oczyścić studzienki z zanieczyszczeń i liści. Zieleń intensywna wymaga od człowieka zaangażowania i pracy przy sadzeniu, późniejszej pielęgnacji i nawożeniu traw, krzewów, a nawet drzew. W dachach zielonych ważnym elementem jest warstwa drenująco-magazynująca, która odprowadza nadmiar wody oraz ją magazynuje, nawadniając rośliny w okresach suszy. Warstwa powinna być oddzielona od sąsiadujących warstw geowłókniną. Zapobiega to wypłukiwaniu drobnych cząsteczek z gleby i zamulaniu warstwy drenażowej lub przedostaniu się ich pomiędzy płyty termo- i hydroizolacji, co mogłoby spowodować uszkodzenia mechaniczne.

W skład wszystkich systemów wchodzą:

 • obróbki blacharskie,
 • obróbki plastyczne,
 • łączniki,
 • podkładki,
 • kleje i lepiszcza,
 • spoiwa,
 • zmywacze,
 • masy uszczelniające itp.