Membrany dachowe - system izolacji przeciwwodnych

Szczegóły

W swojej ofercie posiadamy również system izolacji przeciwwodnych wykonanych z membrany EPDM amerykańskiej firmy Carlisle SynTec, do jednowarstwowego pokrycia dachów płaskich. System ten jest idealnym rozwiązaniem dla dużych połaci dachowych, oraz wszędzie tam gdzie można zaadaptować powierzchnię dachu na taras użytkowy, parking, czy dach z roślinnością.

Membrany EPDM posiadają znakomite właściwości fizyczne i eksploatacyjne, są niezwykle trwałym i skutecznym produktem najwyższej jakości. Są materiałem nie posiadającym żadnych dodatków ani plastyfikatorów, które ulegałyby utlenieniu czy wypłukaniu. Równocześnie są odporne na działanie promieni UV, wrastanie korzeni, butwienie oraz na algi, grzyby i mikroorganizmy. Należy podkreślić, że powłoki te są niezwykle rozciągliwe (ponad 400%), zawsze wracają do pierwotnego kształtu (pamięć materiałowa) oraz nie pękają i nie kruszeją pod wpływem wahań temperatury (temp. stosowania: -60°C do +150°C). Połączenia membran wykonywane są poprzez wulkanizację, co, w miejscu łączenia, daje jednorodny materiał o wytrzymałości porównywalnej z wytrzymałością materiału.

Wszystkie systemy CARLISLE nadają się nie tylko do pokrywania nowych dachów czy izolacji hydrotechnicznych, ale mogą być również stosowane z dobrym skutkiem przy ponownym kryciu dachów, na których wcześniej zastosowany był inny rodzaj pokrycia, np. papa bitumiczna.

Materiał: kauczuk syntetyczny (etylenowo–propylenowo–dienowy monomer)

Właściwości fizyczne i eksploatacyjne

 • wytrzymałość na rozciąganie 11,7 MPa,
 • maksymalne wydłużenie 475%,
 • wytrzymałość na rozdarcie 38,5 kN/m,
 • ciężar – 1,50 kg/m² (grubość 1,14mm), 2,00 kg/m² (grubość 1,52mm),
 • temperatura stosowania -60°C do +150°C,
 • mały opór dyfuzyjny pary wodnej (membrana „oddycha”),
 • przepuszczalność pary wodnej 0,25g/m²/24h
 • materiał trudnopalny – nie podsyca ognia,
 • nienasiąkliwa, nie wymaga konserwacji,
 • gwarancja na materiał 20lat,

Zastosowanie

 • jednowarstwowe pokrycie dachu płaskiego,
  • system mechanicznego mocowania,
  • system pełnego klejenia,
 • izolacja dachu balastowego (o tradycyjnym lub odwróconym układzie warstw),
  • ze żwirem,
  • tarasów,
  • dachów zielonych,
  • parkingów,
 • izolacja koryt dachowych, tarasów, basenów, oczek wodnych,
 • uszczelnienie świetlików, klap dymowych, włazów, wentylatorów i in.

System mechanicznego mocowania

W systemie tym membrana EPDM jest mechanicznie mocowana do powierzchni dachu razem z izolacją termiczną. Specjalne wkręty i płytki dystansowe zabezpieczają membranę w nakładających się na siebie zakładach o szerokości 150 mm. System mechanicznego mocowania jest szybki w wykonaniu, idealnie nadaje się do powierzchni dachowych o dużych wymiarach i lekkiej konstrukcji.

System pełnego klejenia

Za pomocą specjalnego kleju membrana przymocowywana jest na całej powierzchni do izolacji termicznej lub gładkiej powierzchni betonowej. Klejenie odbywa się na zimno, bez użycia ognia, co zapewnia bezpieczeństwo montażu. System pełnego klejenia doskonale sprawdza się na skomplikowanych dachach o nieregularnych kształtach. Zalety tego sposobu krycia to doskonały wygląd i optymalne zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych.

System balastowy

System balastowy polega na luźnym ułożeniu membrany EPDM na izolacji termicznej lub geowłókninie, bez zamocowania na całej powierzchni dachu. Arkusze membrany łączone są między sobą poprzez wulkanizację, co daje w złączu jednorodny materiał o parametrach podobnych do samej membrany. Ciągłe zamocowanie membrany do podłoża wymagane jest jedynie na krawędziach dachu oraz wokół otworów. Membrana dociążana jest warstwą balastu: otoczaki lub płytki tarasowe. Balast chroni membranę przed niszczącym działaniem wiatru. System balastowy nadaje się do krycia nowych i remontowanych dachów betonowych oraz innych, których konstrukcja wytrzyma dodatkowe obciążenie balastem – ok. 50 kg/m2.

System dachowy tzw. „odwrócony”

System ten to rodzaj systemu balastowego z tym, że w konstrukcji dachu o odwróconym układzie warstw membrana EPDM znajduje się pod warstwą izolacji termicznej. System ten jest idealnym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla dużych połaci dachowych oraz wszędzie tam gdzie można zaadaptować powierzchnię dachu na taras spacerowy, parking, czy dach z roślinnością. Dach zielony czy chociażby z warstwą kolorowego żwiru pasuje do każdego otoczenia i daje mile widzianą alternatywę dla szarości dnia codziennego.

Dach zielony

Najciekawszym rozwiązaniem dachu o odwróconym układzie warstw jest tzw. dach zielony, dzięki któremu w silnie zurbanizowanych aglomeracjach możliwe jest posiadanie własnego ogródka. Taka konstrukcja dachu sprawdza się również w przypadku budownictwa komunalnego czy przemysłowego, odzyskujemy przecież część terenu zielonego, utraconego pod zabudowę. Dzięki zastosowaniu warstw wegetacyjnych dach taki stanowi naturalny ekran dźwiękochłonny, a wydzielany przez rośliny tlen, zwiększenie wilgotności powietrza przez odparowywanie wód opadowych oraz wyłapywanie zanieczyszczeń i pyłów ma wpływ na poprawę mikroklimatu. Nie można zapomnieć o niepodważalnych walorach estetycznych dachu z roślinnością, a także tego, iż odpowiada on wymogom ekologii.

Do pokrycia dachu stosuje się dwa rodzaje roślinności: ekstensywną i intensywną. Przy uprawie zieleni ekstensywnej odpowiednio dobrane trawy, zioła, mchy i rośliny skalne nie wymagają ingerencji człowieka. Należy jedynie raz do roku sprawdzić podłączenia i oczyścić guliki z zanieczyszczeń i liści. Zieleń intensywna wymaga od człowieka zaangażowania i pracy przy sadzeniu, późniejszej pielęgnacji i nawożeniu traw, krzewów a nawet drzew. W dachach zielonych ważnym elementem jest warstwa drenująco-magazynująca, która odprowadza nadmiar wody, lecz także magazynuje ją, nawadniając rośliny w okresach suszy. Warstwa ta powinna być oddzielona od sąsiadujących warstw geowłókniną, która zapobiega wypłukiwaniu drobnych cząsteczek z gleby i zamulaniu warstwy drenażowej lub przedostaniu się ich pomiędzy płyty termo- i hydroizolacji, co mogłoby spowodować uszkodzenia mechaniczne.

W skład wszystkich systemów krycia dachu membraną EPDM wchodzą:

 • obróbki blacharskie,
 • obróbki plastyczne,
 • łączniki,
 • podkładki,
 • kleje i lepiszcza,
 • spoiwa
 • zmywacze
 • masy uszczelniające itp.